KIẾN THỨC KINH TẾ

17 Tháng Mười Một, 2020
Thiết chế xã hội (Social Institutions) là gì? Chức năng

Thiết chế xã hội (Social Institutions) là gì? Chức năng

Thiết chế xã hội (Social Institutions) có thể được hiểu là một hệ thống xã hội phức tạp của các chuẩn mực, các vai trò xã […]